Interview

Aan tafel met George van der Vlugt

Monumenten voor de toekomst

We ontwikkelen concepten en plannen op intuïtie maar ook met een gezonde dosis realisme. Er wordt naast architectuur en bouwtechniek kennis opgehaald uit de sociale wetenschappen (waaronder demografie), stedenbouw, kunst en cultuur in algemene zin – met een goede antenne voor verschuivende patronen. En natuurlijk ook gemeenschappelijke thema’s die ons bezig houden: zorg, vergrijzing, de covid pandemie, en de impact van de huidige energiecrisis. Dat we behalve in Nederland ook in het buitenland actief zijn, vooral in Spanje, verbreedt nog eens extra het perspectief.

Het is voor ons altijd vanzelfsprekend om naar de toekomst toe te ontwikkelen, ook al is het voor de regelgeving soms nog niet nodig. Duurzaamheid is ook dierbaarheid, toekomstbestendigheid. En gaat ook over architectuur, programmering, bestemming. Een structuur kan zodanig opgebouwd worden dat die zich eenvoudig kan aanpassen aan een andere invulling en gebruik. Wij streven er altijd naar om een monument voor de toekomst te creëren.

"Het gaat tenslotte om het creëren van een beleving."

Ontwikkelen is een complex, dynamisch proces.

Ik vind het belangrijk om gezamenlijk te creëren en verbindingen op te zoeken. Voor inspiratie en expertise kijk ik zo breed mogelijk naar allerlei vakgebieden buiten vastgoed. Het gaat om het concretiseren van een gedachte, van een ambitie; het uitwerken van een idee over leefbaarheid. Dat betekent dus niet alleen Excel bestanden bestuderen. Cijfers zijn dan niet altijd de leidraad. En met alle kennis moet je soms toch echt op je gevoel afgaan om een sterk concept te ontwikkelen. Het gaat tenslotte om het creëren van een beleving, en dat is een menselijke ervaring.