Over Ons

Verbinding, aandacht en creativiteit

Prosper Vitae®

Een omgeving creëren waar mensen zich thuis voelen. Zichzelf kunnen zijn. De beste versie van zichzelf kunnen worden. Waar ze op adem kunnen komen en geïnspireerd raken. Daar gaat het ons om. Dat vraagt om betrokkenheid. Als wij een project starten, dan brengen wij dit tot een goed einde. Zonder het oorspronkelijke gedachtegoed los te laten. Samen met een groot aantal partners. Experts uit verschillende vakgebieden naar wie wij luisteren, ook als hun mening niet de onze is, maar ook de lokale overheid en de omwonenden van het project. Het vraagt ook om een holistische blik, om verder te kijken dan alleen het project.

Of het nu gaat om een gebiedsontwikkeling, transformatie of nieuwbouw, wij kijken naar het geheel en wij zoeken altijd naar tijdloze oplossingen. Daarnaast vraagt onze doelstelling om creativiteit, gevoel voor esthetiek en openstaan voor nieuwe indrukken. Alles wat wij zien, horen, lezen, ervaren, slaan wij op. In ons hoofd en in ons hart. Het is de zuurstof voor onze creativiteit en onze intuïtie die wij vervolgens inzetten om omgevingen te creëren waarin mensen centraal staan en waar hun levens tot bloei komen. Oftewel, Prosper Vitae.

Verbindingen zien, leggen en verstevigen.

Door vanuit een holistische visie naar een nieuw project te kijken, zien wij de potentiële verbindingen die het in zich heeft, op verschillende vlakken. De verbinding met de omgeving, de stad en de natuur. De verbinding tussen mensen en met het gebouw of het gebied. Ook in onze samenwerking spelen verbindingen een belangrijke rol. Wij zoeken altijd naar partners die werken vanuit hetzelfde gedachtegoed, met wie wij ons verbonden voelen, om een krachtige basis voor een duurzame samenwerking te realiseren.

connect

Het ontwikkelen van concrete plannen, waarin de potentie die wij zien tastbaar wordt.

Het startpunt voor tijdloze en toekomstbestendige oplossingen, waarin functionaliteiten en creativiteit in evenwicht zijn. Een intensief proces met een duidelijk doel: een omgeving creëren waar mensen zich thuis voelen, waar ze tot bloei kunnen komen. Het staat ook voor daadkracht en vasthoudendheid die nodig zijn om de concepten te realiseren.

create

Onze bevlogenheid, betrokkenheid en de liefde voor het werk en de projecten.

Voor onze betrokkenheid, in de breedste zin van het woord. Betrokkenheid bij onze medewerkers, bij de partners waarmee wij werken en bij alle belanghebbenden rondom een ontwikkeling. En uiteraard betrokkenheid bij onze projecten, tijdens de ontwikkeling, maar ook nadat het is gerealiseerd. Als wij starten met een project, dan maken wij het ook af. Zonder het oorspronkelijke gedachtegoed los te laten. Zodat er omgevingen ontstaan die van waarde zijn en in de toekomst van waarde blijven.

care

Het accent ligt op residentieel en commercieel vastgoed in een binnenstedelijke context

De mensen

George van der Vlugt
Founder
Sarynina Nieuweboer
International Operations
Tom Bleker
Acquisition & Area Development

Aan het woord

Project Development

Tuur Pluijmen

Als ontwikkelaar hebben we een sterke verantwoordelijkheid om gebouwen en plekken te maken waar we nog lang van kunnen genieten. Dat vraagt om durf om nú te investeren in kwaliteit.