Geuzenpark

Een nieuwe oase

Geuzenpark

Hilversum Centrum
De Korte Noorderweg is een bedrijventerrein van ca. 14.000m2 in Hilversum, dat de komende jaren getransformeerd zal worden naar een gemengd woon-werkgebied. In 2021 werd de intentieovereenkomst getekend waarin de gemeente Hilversum en Prosperity de afspraak hebben gemaakt om de haalbaarheid van het plan voor Geuzenpark te onderzoeken. In 2022 is het gebiedspaspoort goedgekeurd door de gemeenteraad, dat ruimte biedt voor 30.000m2 BVO aan woon- en werkfuncties. Tijdens het opstellen van de stedenbouwkundige visie is intensief met omwonenden gesproken tijdens meerdere participatie-sessies. Op het moment zijn we het plan verder aan het vormgeven en werken we in samenwerking met de gemeente toe naar de verdere uitwerking van het gebied.
functie
Commercieel en Residentieel
planning
Planvorming
type
Transformatie
metrage
10.000 M²
architect
Rijnboutt
Getoonde foto's zijn eigendom van Rijnboutt